28.08.2023

Pensylwania

  • Po dostarczeniu projektu mebli istnieje możliwość zachowania ciągłości
  • frezowania przez wszystkie fronty, tak aby stanowiły one jedną całość.